آرشیو "فلزات اساسی"

حمایت حقوقی ها از بورس در هفته فروش حقیقی ها خالص خرید هفتگی سهامداران عمده به ۴.۳ هزار میلیارد تومان رسید

حمایت حقوقی ها از بورس در هفته فروش حقیقی ها

بورس تهران در حالی هفته گذشته را با کاهش ۵.۴ درصدی شاخص سپری کرد که در این مدت سهامداران عمده بیشتر از آنکه فروشنده باشند، خریدار بودند. بر این اساس در هفته گذشته حدود ۴هزار و ۳۰۰میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی...

ادامه مطلب ...