شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان ۲۱ میلیون سهام شرکت پتروشیمی ارومیه را واگذار کرد.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان از فروش ۲۱ میلیون سهام شرکت پتروشیمی ارومیه خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، در تاریخ ۱۹ و ۲۰ مردادماه مجموعا تعداد ۲۱ میلیون سهام شرکت پتروشیمی ارومیه (سهامی عام) به ارزش خالص ۱۳۲.۲۰۰ میلیون ریال و به بهای تمام شده ۳۴.۳۵۶ میلیون ریال به فروش رسید.