قیمت جدید سکه امروز (۹۹/۰۴/۰۹)

نرخ سکه در بازار امروز تهران ۸،۷۳۸،۰۰۰ (هشت میلیون و هفتصد و سی و هشت هزار) تومان نرخ‌گذاری شد.

سکه بهار آزادی، امروز به ۸،۴۵۰،۰۰۰ (هشت میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

نیم سکه امروز به ۴،۴۳۰،۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و سی هزار) تومان رسید.

همچنین ربع سکه ۲،۴۵۰،۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۱،۳۰۰،۰۰۰ (یک میلیون و سیصد هزار) تومان نرخ خورد.

 

منبع: اقتصاد نیوز