شرکت داروسازی سبحان انکولوژی در مناقصه صادرات دارو برنده شد.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت داروسازی سبحان انکولوژی از نتیجه شرکت در مناقصه خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، در سه فقره مناقصه صادرات دارو به کشور‌های سوریه و عراق به مبلغ ۱.۰۵۷.۹۶ برنده شده است.